MORE LANGUAGES !!

 

 

 

Nederland wordt steeds meer een vaderloze maatschappij. In de VS leeft nu meer dan de helft van de kinderen tot hun achttiende zonder vader. We kunnen een soortgelijke trend in Nederland waarnemen.

Echtscheiding, kinderen die in armoede opgroeien, geweld door jongeren, onveilige buurten, huiselijk geweld, afname van het ouderlijk gezag. We neigen om deze verbinding van deze verschijnselen met vaderloosheid niet te maken, omdat we vaak mannen als overbodig voor het gezinsleven zien. Vaderloosheid als probleem wordt vaak genegeerd of ontkend.

Deze crisis vraagt om een antwoord. Waarom neemt het vaderschap af? Kan onze maatschappij manieren vinden om effectief vaderschap te versterken als norm voor mannelijk gedrag? Het geloof dat men er niet veel meer aan kan doen is wijdverbreid.

Het welzijn van kinderen en hun maatschappelijk succes zijn grotendeels afhankelijk van een hoge mate van ouderlijke investeringen: de gewilligheid van volwassen mannen om geld en energie te investeren in hun kinderen. Het is een probleem omdat volwassen mannen vaak onwillig of onkundig zijn om die essentiële investering te maken. Als we asociaal gedrag gelijk kunnen schakelen aan geweld, kunnen we eveneens de essentie van een sociale man gelijkschakelen aan het zijn van een goede vader.

We zien een maatschappij dat dreigt te mislukken: men slaagt in toenemende mate er niet in om grenzen te stellen, hen van wegwijzers te voorzien en levensverhalen te bieden dat individueel geluk met gemeenschappelijk welzijn samenbrengt.

 

Deze lezing – door dhr. Anurag Kalpoe uit Breda – laat zien hoe deze trend teruggedraaid kan worden. Hij vertelt tevens zijn persoonlijke ervaringen.

The Netherlands is becoming an increasing fatherless society. In the US, more than half of the children are likely to spend at least a significant portion of their childhoods living apart from their fathers before they reach the age of 18. We can perceive a comparable trend in the Netherlands.

Divorce, children growing up in poverty, youth violence, unsafe neighborhoods, domestic violence, the weakening of parental authority. We seldom acknowledge the connection between these phenomena and fatherlessness because, as a society, we increasingly view men as superfluous to family life.

Fatherlessness is a problem that is frequently ignored or denied. This crisis merits a response. Why is fatherhood declining? Can our society find ways to invigorate effective fatherhood as a norm of male behavior? There is a prevailing belief that not much can be done to reverse the trend.

Child well-being and societal success hinge largely upon a high level of parental investment: the willingness of adult males to devote energy and resources to the care of their offspring. It is a problem because adult males are frequently unwilling or unable to make that vital investment. If we can equate the essence of antisocial male with violence, we can equate the essence of the socialized male with being a good father.

We see a culture going awry: the increasing inability to establish the boundaries, erect the signposts and fashion the stories that can harmonize individual happiness with collective well-being.

 

 

This lecture – by Mr. Anurag Kalpoe from Breda – show us what we can do to reverse this trend. He also will share his personal experiences.

The lecture will be given in Dutch. English translation is available upon request.