© De Deur Maastricht 2011 | Christian Fellowship Ministries International (CFM)
| Alle rechten voorbehouden | All rights reserved | Tous droits réservés | Alle Rechten vorzubehalten | Todos derechos reservados |

| CFM The Netherlands | De Deur Nederland | De Deur Maastricht | Mobile version | Sitemap | World Clock | Youth Point | Nadenkertjes |

 

 

 

 

 

Toate suferințele demonstrează că Dumnezeu nu există.

Nimeni nu poate pretinde că este perfect și că nu are nici un pic de răutate înăuntrul lui. Dacă Dumnezeu ar fi să distrugă tot răul din lume, ar mai supraviețui vreo ființă umană? C.S. Lewis presupunea că 95% din toate suferințele din lume își au rădăcina în acte de răutate ale oamenilor.

Domnul Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere, și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici; nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. (Psalmi 14:2-3)

 

 

 

 

 

 

Într-o lume a științei Biblia nu poate fi o carte de încredere.

Știința și tehnologia au schimbat lumea. Dar ele nu oferă abilitatea de a descoperi sensul vieții. Albert Einstein: ‘Știința fără religie este șchioapă; religia fără știință este oarbă’.

Biblia conține multe dovezi demne de crezare. Săpăturile arheologice confirmă evenimentele descrise în Biblie; mai mult, conține descrieri ale dinozaurilor, este demonstrat științific faptul că Isus și apostolii au existat cu adevărat, Biblia este cel mai bun material istoric care ni s-a dat (conform cărții lui Iulius Cezar doar câteva capitole ne-au fost revelate, dar s-au găsit manuscrisele complete ale cărților, unele datând înainte de anul 0 după Hristos) Teoria evoluționistă contrazice Biblia, dar oamenii de știință (creștini) știu că nu există niciun conflict aparent între descoperirile științifice și Biblie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu poți dovedi existența lui Dumnezeu.

În junglă, un om a găsit un ceas, lucru pe care nu-l mai văzuse niciodată. A văzut mișcarea exactă a acelor.

L-a deschis și a găsit rotițe, balansier, un ax, tije și arcuri. De asemenea, a descoperit că poate să îl facă să funcționeze dacă îl întoarce. A observat că mecanismul complex se mișca în funcție de un model prestabilit. S-a gândit în sinea lui: Am găsit acest ceas, trebuie să fie cineva care face ceasuri pe undeva.

Apoi omul a început să se gândească la lume, cu cele patru anotimpuri ale ei, la planetele tăcute care se mișcă pe orbitele lor, s-a gândit în sinea lui: lumea trebuie să aibă un Creator.

 

Toma din Aquino

A fost un teolog din secolul al treisprezecelea care a încercat să demonstreze existența lui Dumnezeu. El a găsit cinci căi să facă acest lucru:

Proba mișcării
- Nimic nu se poate mișca de la sine
- Primul obiect care s-a mișcat vreodată a avut nevoie de cineva care să-l facă să se miște
- Primul agent de mișcare este Agentul, numit Dumnezeu.

Proba cauzei eficiente
- Obiectele care există sunt cauzate (făcute) de alte lucruri.
- Nimic nu se poate crea sau face singur.
- Trebuie să existe o primă cauză, care nu poate fi cauzată de ea însăși, numim această cauză Dumnezeu.

Proba posibilității și necesității
- Un lucru posibil nu poate exista decât dacă un lucru necesar îi cauzează existența
- În cele din urmă, existența lucrurilor posibile a avut nevoie de o Ființă. Această Ființă trebuie să existe reprezentând cauza existenței lucrurilor posibile.
- Acea Ființă necesară este Dumnezeu

Proba perfecțiunii
- Uitându-se la două statui, oricine poate spune că una este mai frumoasă decât cealaltă.
- Una are un grad de frumusețe mai mare decât cealaltă.
- Pentru fiecare calitate (bunătate, fumusețe cunoștință) este necesar un standard perfect.
- Aceste perfecțiuni se găsesc în Dumnezeu.

Creatorul
- Mintea noastră ne spune că galaxia trebuie să fi fost proiectată de un proiectant
- Toate legile fizice și ordinea în natură sunt alcătuite atât de perfect; proiectantul așadar, trebuie să fie supranatural
- Toate legile fizice, ordinea în natură și în viață sunt proiectate și aranjate de Dumnezeu, Proiectantul inteligent.

 

 

 

 

 

 

 

A fost Isus mai mult decât un învățător bun?

Isus s-a dovedit a fi cel mai bun manager al tuturor timpurilor, a afirmat un sondaj făcut de revista “Times”. Chiar și necreștinii sunt de acord că:

- Isus a influențat gâdirea, muzica și artele în ultimii 2000 de ani mai mult decât oricine altcineva
- El este răspunzător pentru valorile, normele și sistemele juridic și educațional prezente astăzi în Vest.

Isus a promis că:
- Își va da viața ca răscumpărare pentru mulți
- Va învia din morți
- Va judeca oamenii în Ziua Judecății

El nu a fost nebun:
- Ai fi tu gata să te lași omorât într-un mod oribil, chiar dacă știai că te prefaci?
- Ar putea o persoană bolnavă mintal sau cu probleme emoționale să învețe lucruri atât de incredibile?
- Ar putea un lunatic sau o persoană bolnavă mintal să vindece oamenii posedați de demoni și să facă miracole?
- Ar putea un nebun să predice predici logice și minunate?

Isus spune despre El:
- Isus pretinde că El poate ierta păcate. (Matei 9:6)
- Isus pretinde că-L poate arăta pe Dumnezeu Tatăl oamenilor (Matei 11:27)
- Isus pretinde că poate da odihnă oamenilor care vin la El (Matei 11:28)
- Isus pretinde că El este lumina lumii (Ioan 8:12)
- Isus pretinde că poate da oamenilor viață veșnică (Ioan 4:14)
- Isus pretinde că exista deja înainte de Avraam (Ioan 8:58)
- Isus spune că El este Dumnezeu (Acțiunile lui mărturisesc lucrul acesta: Ioan 5:17-24, Ioan 10:30)

Citate despre Isus ale unor oameni celebri:
- Martin Luther: ‘Nu era nicio diferență între El și alți oameni, cu excepția faptului că El era Dumnezeu și fără de păcat’.
- Spinoza: ‘Isus Hristos era templul; prin El Dumnezeu s-a revelat cel mai mult’.
- W.E.H. Lecky, istoric și MP, ‘Hristos are o influență atât de profundă, încât nimeni nu poate nega că o simplă relatare a trei ani scurți de activitate a făcut mai mult decât oricând pentru a reînnoi și a îmbuna umanitatea decât toate discursurile filosofice și stimulentele morale puse împreună’.
- J.J. Rousseau, filosof și necredincios : ‘Dacă viața și moartea lui Socrate au fost ale unui înțelept, atunci viața și moartea lui Isus au fost ale unui Dumnezeu’.
- Ar fi nevoie de un Isus pentru a inventa un Isus (Anonim).


 

 

 

 

 

 

 

Mai crede cineva în Diavol?

Pare un argument menit să evite responsabilitățile tale. Totuși, Biblia demonstrează clar existența unor puteri demonice sau duhuri rele. Cuvântul ebraic “satan” înseamn㠓adversar”, iar acest cuvânt apare în Biblie de 36 de ori. Cuvântul grecesc “diabolos” înseamn㠓persecutor sau acuzator”, iar acest cuvânt apare de 33 de ori.

Archibald G. Brown: ‘Existența Diavolului este atât de clar arătată în Biblie, de aceea, a te îndoi de existența lui înseamnă a te îndoi de Biblie’. Cineva a afirmat odată: ’Satan chiar vrea ca noi să credem că el nu e real’.

Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. (1 Ioan 3:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine va merge în cer?

Unii oameni cred că Dumnezeu îi va accepta datorită stilului lor de viață curat și sincer. Dar esența vieții creștine este faptul că Dumnezeu ne iartă păcatele, nu se bazează pe ceea ce am făcut pentru alții.

Calea către Dumnezeu este doar prin Isus Hristos. Nu există altă cale.

În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți. (Fapte 4:12)

Cineva poate fi sincer, dar în mod sincer să greșească.

 

 

 

 

 

 

 

Doar cei slabi au nevoie de credința creștină.

Cât de puternici suntem noi de fapt? Doar deschide televizorul și vei vedea lucrurile dezumanizante pe care le fac oamenii: crime, abuz, viol (de asemenea în industria pornografică), lăcomie, tiranie, nedreptate, calomnie și bârfă, etc… Ce poți spune despre modul tău de gândire? Ai încercat vreodată să scapi de propriile tale defecte (sau acțiuni rușinoase?

Paul, unul din fondatorii Bisericii lui Hristos a făcut o afirmație puternică:

Pot totul în Hristos, care mă întărește. (Filipeni 4:13)


 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt bisericile pline de ipocriți?

Mahatma Gandhi a spus o dată: ‘Voi creștinii ar trebui să trăiți ca Isus Hristos. Ar trbui să vă puneți în practică credința și să nu o falsificați sau să o diluați. Ar trebui să întruchipați dragostea, pentru că dragostea este centrul și sufletul credinței creștine’.

Un creștin este un păcătos care a primit iertarea păcatelor și este curățat de păcat prin puterea Evangheliei. Moartea și învierea lui Isus Hristos fac posibilă această iertare odată pentru totdeauna. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credinios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:8-10)

Un ipocrit poate spune că este creștin, dar stilul lui de viață contrazice felul în care ar trebui să se comporte un creștin.

Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni... (Matei 6:5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce înseamnă să crezi?

Credința creștină se bazează pe fapte care pot fi observate. Există dovezi puternice care susțin învierea lui Isus Hristos. Christians are sensible people; they are to weigh the cases properly

Primii creștini nu au abordat scepticii cu un mesaj de genul: ‘hei, doar trebie să crezi, omule!’ Ei au susținut că trebuie să cerceteze baza istorică a credinței creștine. Oamenii din Bereea chiar au făcut acest lucru:

Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa. (Fapte 17:11)

A fi creștin înseamnă să-ți pui încrederea în Isus Hristos Această credință se bazează pe fapte istorice cunoscute, nu pe așteptări false.

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcatul și Dumnezeu nu pot sta împreună

Sau pot? Dacă înțelegi că Dumnezeu este sfânt și pur, va accepta El păcatul? Standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea. Niciun om nu poate spune că nu a păcătuit. Isus știa asta. El s-a lăsat crucificat ca să poată lua pedeapsa păcatului tău; plata păcatului este moartea.

Așa că fii sincer și mărturisește că ai păcătuit și dă-ți viața Lui. ‘Rugăciune către Dumnezeu’, acolo este o rugăciune pe care o poți spune pentru a te căi de păcatele tale și pentru a primi iertare și viață veșnică.

…după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fărădelege. (Ezechiel 33:12)

Nu oricine-mi spune: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 7:21)

Căci plata păcatului este moartea;dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

 

 


 

 

 

 

O rugăciune către Dumnezeu pentru iertare, eliberare și viață veșnică

Spune această rugăciune lui Dumnezeu cu o inimă sinceră:

“Isus, vin la Tine. Recunosc că am păcătuit și că m-am îndepărtat de tine. Vreau să-ți cer să mă ierți și să mă cureți cu sângele Tău. Vreau să-ți cer să vii să trăiești în inima mea și să faci un miracol în viața mea. Din acest moment, vreau să fac voia Ta. Iți mulțumesc că ești Mântuitorul meu. Mă rog toate acestea în Numele lui Isus Hristos. Amin.”

Dacă ai făcut o alegere pentru Isus, am vrea să te ajutăm să crești în continuare în credință. Tocmai ai fost născut din nou; ești destul de nou în credință, ca un bebeluș, care are nevoie de hrană spirituală pentru a ajunge la viață veșnică. Un al doilea motiv este importanța unei biserici care de bazează pe Biblie. Isus este bunul Păstor și El te-a ales să faci parte din turma Lui. Doar acolo este locul unde El poate avea grijă de fiecare oaie.

Dacă încă nu ai făcut această alegere, dar esți curios despre asta sau crezi că e ceva interesant, atunci te invităm să vii la serviciile sau activitățile noastre. Poți să ne contactezi oricând pentru întrebări generale sau personale. Fă click în meniu pe ‘Contact’.

 

 

 

 

 

 

 

Viața ne poate face să ne punem întrebări dificile, grele sau imposibile!

Cu toate acestea, Biblia oferă multe răspunsuri la asemenea întrebări. Desigur, ar fi imposibil să răspundă la toate întrebările care există, dând toate explicațiile. Acesta este motivul pentru care creștinii se întâlnesc unii cu alții, și nu doar caută în Biblie. Dumnezeu le vorbește celor care cred!

Faceți click în dreapta pentru informații.


>
Toate suferințele demonstrează că Dumnezeu nu există

> Într-o lume a științei Biblia nu poate fi o carte de încredere

> Nu poți dovedi existența lui Dumnezeu

> A fost Isus mai mult decât un învățător bun?

> Mai crede cineva în Diavol?

> Cine va merge în cer?

> Doar cei slabi au nevoie de credința creștină

> Nu sunt bisericile pline de ipocriți?

> Ce înseamnă să crezi?

> Păcatul și Dumnezeu nu pot sta împreună

> O rugăciune către Dumnezeu pentru iertare, eliberare și viață veșnică