Open Air genezingsdienst

30 september op Kemenadeplein in Nazareth

Een jongeman vroeg om genezing van zijn keel waarvan hij al lang last had. De pijn werd snel minder totdat de pijn in zijn geheel verdween.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006