Open Air genezingsdienst

30 september op Kemenadeplein in Nazareth

Iedereen stond eromheen te kijken terwijl pastor Smits bad tegen de spataderen en hevige rugpijn. Na het gebed zag iedereen vol verbazing dat de donkere vlekken verdwenen waren en dat het lengteverschil van haar benen gelijk werd - de rugpijn was weg.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006