Open Air genezingsdienst

30 september op Kemenadeplein in Nazareth

Hier werd gebeden voor een man die pijn had in zijn bovenrug. Zijn blijdschap was groot toen hij werd genezen.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006