Open Air genezingsdienst

30 september op Kemenadeplein in Nazareth

Vlak voor het gebed vroeg een vrouw om genezing van schouder- en nekpijn.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006