Open Air genezingsdienst

30 september op Kemenadeplein in Nazareth

Op het groene gras preekte Romke over symptoombestrijding. Vele mensen bestrijden hun symptomen op allerlei manieren terwijl God mensen juist van de oorzaak kan genezen.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006