Open Air genezingsdienst

30 september op Kemenadeplein in Nazareth

De eerste bezoekers. Later kwamen er meer bij.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006