Themaweek 'Eindtijd'

1 - 8 april 2006

Wanneer komt Jezus terug?

De wereld is in beroering, er verandert van alles. Jezus zal gauw terugkomen en alles herstellen, maar… zal hij het geloof vinden op aarde? Er is zoveel kwaad in de wereld tegenwoordig. De Bijbel heeft voorzegd dat dit een tijdperk van verdrukking en benauwdheid zal zijn. Maar God heeft bemoedigende woorden voor u!!

Kom langs bij evangeliegemeente De Deur voor indrukwekkende preken en activiteiten over deze speciale tijd. De teksten Openbaring 9, Lucas 18 en Psalm 52 worden in de preken aangehaald. Op zaterdag 1 april is er een Music House met een band uit Den Bosch. En op zaterdag 8 april wordt een bijzondere film over de eindtijd vertoond.

Wat betekent de Bijbel nog meer voor u? De belangrijkste boodschap van de Bijbel is redding van uw persoonlijke nood en geestelijke tekortkomingen. Maar vooral om een herstelde persoonlijke relatie met God te kunnen krijgen. Wij vertellen u graag onze persoonlijke ervaringen met God die wij dag na dag beleven.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Deze themaweek was van 1 tot 8 april 2006. Het kan zijn dat u meer wilt weten over dit onderwerp. U kunt altijd contact met ons opnemen of onze activiteitenkalender raadplegen.