Internationale bijbelconferentie Zwolle

13 - 17 februari 2006

Een groot gospel choir heeft prachtige liederen gezongen die het geestelijk vuur weer deed oplaaien.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006