Internationale bijbelconferentie Zwolle

13 - 17 februari 2006

Pastor Scott Lamb (uit de USA) preekt hier scherp op de snede.

© Evangeliegemeente De Deur, 2006