Internationale bijbelconferentie Zwolle

13 - 17 februari 2006

Het thema van deze conferentie is 'Op de bres staan'.
Het uitgangspunt is de tekst in Ezechiël 22:30 "Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden"

© Evangeliegemeente De Deur, 2006